Ffiseg

26. Defnyddio chwiliedydd Hall i ymchwilio i ddwysedd fflwcs

 • Sut mae’r maes yn amrywio ar hyd yr echelin?
 • Sut mae’r maes ar y diwedd yn cymharu â’r maes yn y canol?
 • Sut mae’r maes yn amrywio gyda’r cerrynt? (N/L cyson)
 • Sut mae’r maes yn amrywio gyda nifer y troeon fesul hyd uned?
 • set o solenoidau

 • magnet pedol

 • solenoid

 • gwifrau

 • riwl

 • cyflenwad pŵer CU cyson (neu fatri car) + rheostat,

 • amedr CU 0 - 5A

 • chwiliedydd Hall

Perygl Risg Mesur rheoli

Trydanol

Gwres - bydd y cyfarpar yn poethi os gadewir y pŵer ymlaen.

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch a chysylltu’r pŵer wrth gymryd mesuriadau’n unig. Diffoddwch yr offer pan nad ydych yn cymryd mesuriadau.