Ffiseg

24. Ymchwilio i’r egni sy’n cael ei storio mewn cynhwysydd

 • 00:33 Yr egni electrostatig cychwynnol a storiwyd yn y cynhwysydd oedd ½ CV = 0.5J Mae hyn yn llai na’r egni mecanyddol a enillwyd. I ble arall y mae'r egni cychwynnol wedi mynd?
 • cynhwysydd 22000µF

 • pecyn pŵer

 • 2 lamp

 • switsh

 • modur

 • foltmedr

 • gwifrau

 • màs 5g

 • llinyn

 • riwl fetr

Perygl Risg Mesur rheoli

Trydanol

Gwefr drydanol - gall y cynhwysydd ffrwydro os yw wedi ei gysylltu’n anghywir.

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch a chysylltu’r pŵer wrth gymryd mesuriadau’n unig.

Trydanol

Gwefr drydanol - gall y cynhwysydd ffrwydro os yw wedi ei gysylltu’n anghywir.

Sicrhewch eich bod yn cysylltu’r cynhwysydd yn gywir. RHAID i ben positif y cynhwysydd gael ei gysylltu i'r derfynell bositif ar y batri.