Ffiseg

23. Ymchwilio i wefru a dadwefru cynhwysydd i ganfod y cysonyn amser

  • 00:24 Pam ei bod yn angenrheidiol i gymryd gofal gyda pholareddau’r cydrannau?
  • cynhwysydd - 1000 µF

  • gwrthydd - 20000 Ω

  • 6 gwifren

  • batri 3.0 V

  • foltmedr 0 - 20 V c.u.

Perygl Risg Mesur rheoli

Trydanol

Gwefr drydanol - gall y cynhwysydd ffrwydro os yw wedi ei gysylltu’n anghywir.

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch a chysylltu’r pŵer wrth gymryd mesuriadau’n unig.

Trydanol

Gwefr drydanol - gall y cynhwysydd ffrwydro os yw wedi ei gysylltu’n anghywir.

Sicrhewch eich bod yn cysylltu’r cynhwysydd yn gywir. RHAID i ben positif y cynhwysydd gael ei gysylltu i'r derfynell bositif ar y batri.