Ffiseg

22. Ymchwilio i amrywiad arddwysedd pelydriad gama gyda phellter

  • 00:31 Pam mae angen mesur ymbelydredd cefndir?
  • ffynhonnell gama (e.e. ffynhonnell Cobalt 60 ‘ar gau’ 185 kBq)

  • daliwr ffynhonnell neu stand retort, bòs a chlamp

  • rhifydd gyda chyflenwad pŵer integral ar gyfer tiwb GM

  • tiwb Geiger Müller addas ar gyfer canfod gama

  • riwl fetr

  • stopgloc

Perygl Risg Mesur rheoli

Ffynhonnell ymbelydrol

Efallai y bydd y ffynhonnell ymbelydrol yn achosi canser

Gweler Cyfarwyddyd CLEAPSS L93 am arweiniad