Ffiseg

19. Defnyddio deddfau nwyon i amcangyfrif sero absoliwt

  • bicer (2 litr)

  • riwl (30 cm)

  • thermomedr (-10 – 110 oC)

  • tiwb capilari

  • band elastig (x 2)

  • mat gwrthwres

  • tegell

Perygl Risg Mesur rheoli

Dŵr poeth

Gall dŵr poeth achosi llosgiadau difrifol.

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch a thrin y cyfarpar gyda gefel.