Ffiseg

18. Ymchwilio i wanychiad sbring

  • sbring heligol

  • hongiwr màs agennog 100g

  • masau agennog 100g

  • stand, bòs a chlamp

  • pin a ‘blu tack’ i’w ddefnyddio fel marciwr sefydlog

  • riwl fetr

  • stopgloc/amserydd (yn darllen i 0,01 s)

Perygl Risg Mesur rheoli

Gwifren yn torri

Anaf corfforol os bydd y sbring yn torri.

Rhaid gwisgo sbectol ddiogelwch a dylid darparu man glanio diogel ar gyfer y llwyth, rhag ofn i’r sbringau dorri, e.e. blwch sy'n cynnwys hen glytiau/sbyngiau ac ati.