Ffiseg

17. Defnyddio pendil i fesur g

  • bob pendil

  • tua 1.5 m o gortyn neu edau

  • dau flocyn pren bach i glampio’r cortyn

  • stand, bòs a chlamp

  • pin a ‘blu tack’ i’w ddefnyddio fel marciwr sefydlog

  • riwl fetr

  • stopgloc (yn darllen i 0.01 s)

Perygl Risg Mesur rheoli

Llinyn yn torri

Anaf corfforol os bydd y pendil yn torri.

Rhaid gwisgo sbectol ddiogelwch a dylid darparu man glanio diogel ar gyfer y llwyth, rhag ofn i’r llinyn neu'r edau dorri, e.e. blwch sy'n cynnwys hen glytiau/sbyngiau ac ati.