Ffiseg

16. Defnyddio deuodau LED i fesur h

  • 00:52 Aildrefnwch yr hafaliad i ddangos bod h yn hafal i 5.333 x 10-28 wedi'i rannu â graddiant y graff.
  • cyflenwad pwer c.u. newidiol

  • gwrthydd amddiffynnol 1 kΩ

  • foltmedr (cydraniad ± 0.01 V) [amlfesurydd wedi'i osod ar yr amrediad cywir]

  • gwifrau cysylltu

  • amryw o ddeuodau LED – gyda thonfeddi hysbys

Perygl Risg Mesur rheoli

Trydanol

Gwres - bydd y cydrannau yn mynd yn boeth os gadewir y pŵer ymlaen.

Dylai myfyrwyr wisgo sbectol ddiogelwch a chysylltu’r pŵer wrth gymryd mesuriadau’n unig.