Ffiseg

14. Defnyddio tonnau unfan i fesur buanedd sain

  • silindr mesur 1 litr

  • tiwb gwydr, plastig neu fetel â diametr tua 2.5 cm

  • riwl

  • set o drawffyrch

  • stand retort

  • bòs a chlamp

  • thermomedr

  • topyn rwber mawr neu floc pren

Perygl Risg Mesur rheoli

Arfer dda safonol mewn labordy

-

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch