Ffiseg

11. Mesur yr amrywiadau arddwysedd ar gyfer polareiddiad

  • dau ddarn o bolaroid

  • lamp (bwlb 24W, 12V mewn daliwr)

Perygl Risg Mesur rheoli

Trydanol

Gwres - bydd y lamp yn mynd yn boeth os gadewir y pŵer ymlaen.

Dylid gwisgo sbectol ddiogelwch a chysylltu’r pŵer wrth gymryd mesuriadau’n unig.