Ffiseg

05. Mesur Modwlws Young Metel ar ffurf gwifren

 • 00:25 Pam ychwanegu pwysyn ar yr adeg yma?
 • 00:37 Pam ychwanegu pwysyn ar yr adeg yma?
 • 00:46 Pam ydym ni’n mesur y diamedr mewn nifer o fannau?
 • 01:28 Beth ddylid ei blotio ar:
  - echelin-x 
  - echelin-y?
 • trawst cynnal

 • gwifren gymharu a gwifren brawf 

 • graddfa fernier ar gyfer pob gwifren

 • deg o bwysynnau 5 Newton

 • sbectol ddiogelwch

Perygl Risg Mesur rheoli

Gwifren yn torri.

Anaf corfforol os yw’r wifren yn torri.

Rhaid gwisgo sbectol ddiogelwch a dylid darparu man glanio diogel ar gyfer y llwyth, rhag ofn i’r wifren dorri, e.e. blwch sy'n cynnwys hen glytiau/sbyngiau ac ati.