Ffiseg

04. Ymchwilio i Ail Ddeddf Newton

 • 01:32 Ni ddylid defnyddio’r canlyniadau hyn. Pam?
 • 01:56 Pam mae angen i ni wneud mesuriadau dyblyg?
 • 02:04 Pam mae’r graff yn llinell syth? Pam mae’r llinell yn mynd drwy’r tarddbwynt?
 • gatiau golau, rhyngwyneb a chyfrifiadur

 • troli dynameg

 • pwli a llinyn

 • masau agennog, 400 g

 • màs, 1 g

 • clamp

 • riwl

 • cerdyn du segment dwbl

Perygl Risg Mesur rheoli

Masau’n bownsio

Pan fydd masau’n disgyn i'r llawr gallant fownsio ac achosi anaf corfforol.

Defnyddiwch flwch neu hambwrdd wedi'i leinio â defnydd lapio plastig gyda swigod ynddo (neu debyg) o dan bethau trwm sy’n cael eu codi.