Ffiseg

02. Defnyddio egwyddor momentau i ganfod masau anhysbys

  • 00:22 Pam rydym ni’n defnyddio'r marc 70cm?
  • 01:26 Beth yw’r gwahaniaeth rhwng pwysau a màs?
  • 01:35 Beth a olygir wrth y term cyfeiliornad systematig?
  • Os bydd y darlleniad yn sefydlog, ond nid yn sero, allwn ni barhau i ddefnyddio'r cyfarpar?
  • riwl fetr

  • clamp a stand

  • hoelen

  • màs 200g a hongiwr

  • màs 150g (wedi’i orchuddio â thâp a’i labelu fel W) a hongiwr

  • dolenni o edau

Perygl Risg Mesur rheoli

Mae pen miniog i’r hoelion

Gall hoelion achosi toriadau cas os ydynt yn treiddio drwy’r croen.

Gwisgwch fenig a/neu ddal yr hoelen gyda gefel