Ffiseg

01. Mesur dwysedd solidau

  • 00:22 Ym mha drefn ddylen ni osod y colofnau?
  • 00:32 Lle dylai'r unedau gael eu gosod mewn tabl?
  • 00:37 A ydym yn mesur màs neu bwysau? Beth yw’r gwahaniaeth?
  • 01:30 Beth ydy pwrpas medrydd fernier? Pam na ddefnyddir riwl? 
  • 01:52 Eglurwch y gwahaniaeth rhwng y termau ‘manwl gywirdeb’ a ‘thrachywiredd’. Sawl ffigur ystyrlon ddylen ni ei ddefnyddio?
  • amrywiaeth o soildau â siapiau rheolaidd – rhai petryal a rhai crwn

  • riwl 30cm (cydraniad ± 0.1cm)

  • caliperau fernier / micromedr (cydraniad ± 0.01mm)

  • clorian (cydraniad ± 0.1g / 1g)

Perygl Risg Mesur rheoli

Pinsio’r croen wrth ddefnyddio’r caliperau

Gall caliperau fernier achosi toriadau cas os ydynt yn cau ar fysedd.

Cymryd gofal wrth ddal y caliperau a gwisgo menig

Mae amlyncu plwm yn barhaus, yn wenwynig yn yr hir dymor

Amlyncu plwm

Wrth drin defnyddiau megis plwm, gwisgwch fenig a golchi eich dwylo wedyn.