Ffiseg

00. Defnyddio fernier

  • 02:10 Eglurwch y gwahaniaeth rhwng y termau ‘manwl gywirdeb’ a ‘trachywiredd’.
  • 04:09 Mae mathau eraill o galiperau sydd ag iddynt arddangoswyr digidol. Mae’r rhain, fel y micrometr digidol, yn syml iawn i'w defnyddio.
  • caliperau fernier

  • micrometr

Perygl Risg Mesur rheoli

Pinsio

Gall caliperau fernier achosi toriadau cas os ydynt yn cau ar fysedd.

Cymryd gofal wrth ddal y caliperau a gwisgo menig

-

-

Dylai myfyrwyr wisgo sbectol diogelu llygaid