Cemeg

23. Cromatograffaeth papur

 • 00:28 Pam y defnyddir pensil i wneud y llinell?
 • 00:35 Pam gadael bylchau?
 • 00:38 Pam gwneud dot bach?
 • papur cromatograffaeth Gradd 1

 • siswrn

 • inc Biro gwyrdd, du glas a choch (neu gywerth)

 • potel neu fflasg gonigol 250 cm³ â thopyn sy’n ffitio’n dynn

 • piped Pasteur

 • hydoddydd datblygu

  • 20 cm³ dŵr
  • 20 cm³ ethanol
  • 60 cm³ bwtan-1-ol
Perygl Risg Mesur rheoli

Hydoddydd datblygu

Fflamadwy - Tanio

Diffoddwch gan ddefnyddio planced dân