Cemeg

18. Titradu gan ddefnyddio chwiliedydd pH

 • 00:31 Pam mae’n bwysig i chwyrlio’r bicer?
 • 01:07 Pam mae’n bwysig i olchi’r electrod?
 • 01:32 Sut mae adnabod y pwynt cywerthedd?
 • dŵr wedi’i ddad-ioneiddio

 • 0.1 mol dm-3 hydoddiant HCl

 • 0.1 mol dm-3 hydoddiant CH3COOH

 • 0.1 mol dm-3 hydoddiant NaOH

 • 0.1 mol dm-3 NH3

 • piped safonol (cyfeintiol) 25.0 cm3 a llenwydd diogelwch 

 • bwred 50.0 cm3 a thwmffat

 • clamp a stand

 • bicer 100 cm3

 • fflasg gonigol 250 cm3

 • mesurydd pH

 • cofnodydd data (dewisol)

 • hydoddiant byffer (pH 4) 

 • hydoddiant byffer (pH9)

Perygl Risg Mesur rheoli

hydoddiant byffer (pH 4) - llidol

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr. 

hydoddiant byffer (pH9) - llidol

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr. 

0.1 mol dm-3 hydoddiant HCl – dim perygl.

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr. 

0.1 mol dm-3 hydoddiant CH3COOH– dim perygl.

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr. 

0.1 mol dm-3 hydoddiant NaOH – dim perygl

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr. 

0.1 mol dm-3 NH3 – dim perygl

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Golchwch â dŵr tap (10 munud).
Croen: Trochwch â dŵr.