Cemeg

17. Darganfod cysonyn ecwilibriwm

 • 00:34 Beth sydd yn digwydd yn y fflasgiau yn ystod y cyfnod hwn?
 • 00:40 Sut mae cyfrifo màs? Sut mae newid màs i nifer y molau?
 • 01:20 Pa newid lliw ydych yn ei ddisgwyl? Wedi anghofio’r dechneg ditradu?  Gwyliwch yr arbrofion cynharach am ragor o wybodaeth.
 • 01:38 Ydy lliw y ffenolffthalein fel ag y byddech yn ei ddisgwyl? 
 • bwred gymunedol o asid ethanoig rhewlifol

 • bwred gymunedol o ethanol

 • bwred gymunedol o ddŵr wedi’i ddad-ioneiddio

 • bwred gymunedol o hydoddiant HCl 1.0 mol dm-3

 • 2 x 100fflasg gonigol 100 cm3gyda chaead 

 • 2 x 250fflasg gonigol 250 cm3 

 • bwred 50.0 cm3a thwmffat 

 • clamp a stand bwred  

 • silindr mesur 1 cm3 (neu biped 1cm3gyda llenwad) 

 • silindr mesur 100 cm3

 • dŵr wedi’i ddad-ïoneiddio mewn potel olchi 

Perygl Risg Mesur rheoli

Hydoddiant safonol NaOH 0.1 mol dm-3 – dim perygl.

Cyffwrdd â’r llygaid/croen.

Llygad:  golchi a digonedd o ddŵr tap (10 mun). 
Croen: golchi a digon o ddŵr.

Ffenolffthalein - fflamadwy 

Cynnau os yn agos at fflam.

Diffodd y fflam gan ddefnyddio planced dân.

Asid ethanöig rhewlifol - fflamadwy, cyrydol. Defnyddiwch gwpwrdd gwyntyllu. 

 

Cyffwrdd â’r llygaid/croen. 

 

Llygad:  golchi a digonedd o ddŵr tap (10 mun). 
Croen: golchi â digon o ddŵr.

Ethenol - fflamadwy iawn. 

Cynnau os yn agos at fflam

 

Diffodd y fflam gan ddefnyddio planced dân.

1.0 mol dm-3 hydoddiant Hcl - dim perygl 

-  

Llygad:  golchi â digonedd o ddŵr tap (10 mun). 
Croen: golchi â digon o ddŵr.