Cemeg

15. Amcangyfrif copr mewn halwynau copr (II)

 • 00:23 Pam mae’n bwysig cael clorian ddigidol drachywir? 
 • 00:50 Pam mae’n bwysig rinsio a chadw’r dŵr golch? 
 • 01:03 Pam mae’n bwysig chwyrlio’n drwyadl? 
 • 01:03 Pa adwaith sy’n digwydd rhwng y KI a’r copr(II) sylffad?
 • 01:23 Gyda beth mae’r startsh yn adweithio?
 • 01:31 Pan fydd y starts yn colli ei liw glas-du, beth mae hyn yn ei ddweud wrthych chi? 
 • clorian 3 lle degol (2 le degol o leiaf)

 • bad pwyso

 • 2 x bicer 50 cm3

 • bicer 250 cm3

 • 3 x fflasg gonigol 250 cm3

 • fflasg safonol (cyfeintiol) gyda chaead 250 cm3

 • piped safonol (cyfeintiol) 25 cm3 a llenwydd

 • bwred, twmffat a stand

 • teilsen wen

 • potel olchi o ddŵr wedi’i ddad-ioneiddio

 • 2 x piped Pasteur

Perygl Risg Mesur rheoli

grisialau CuSO4.5H2O – pergyl cymhedrol i iechyd, cyrydol a pheryglus i’r amgylchfyd dyfrol. 

Cyffwrdd llygaid / croen

Llygad: golchwch â digonedd o ddŵr (10 munud). Cysylltwch â meddyg.
Croen: golchwch â digon o ddŵr. 

powdr KI – llidol. hydoddiant 0.1mol dm-3 Na2S2O3 – dim perygl. 0.2% hydoddiant startsh – dim perygl.

Cyffwrdd llygaid / croen

Llygad: golchwch â digonedd o ddŵr (10 munud). Cysylltwch â meddyg.
Croen: golchwch â digon o ddŵr.