Cemeg

11. Adwaith amnewid niwcleoffilig

 • 00:40 Beth yw ‘ysgytiad’? Sut mae’r gronigion gwrth-ysgytiad yn gweithio?  
 • 00:55 Beth sy’n digwydd yn ystod adlifo?
 • 01:23 Beth yw pwrpas y rhwyllen?
 • 01:40 Beth yw manteision mantell wresogi o’i chymharu â gwresogydd Bunsen?
 • 01:50 Beth yw pwrpas y thermomedr?
 • 02:13 Beth yw tymheredd yr anwedd?
 • 02:21 Sut y gellir profi am y cynnyrch?
 • fflasg fongron 100 cm3

 • bicer 100 cm3

 • fflasg gonigol 100 cm3

 • silindr mesur 25 cm3

 • cyddwysydd adlifo

 • thermomedr

 • tiwb sbesimen

 • labeli / pin-ffelt (inc parhaol)

 • gronigion gwrth-ysgytiad

 • mantell wresogi / gwresogydd Bunsen a baddon dŵr

 • Stand clamp 

Perygl Risg Mesur rheoli

0.1mol dm-3 hydoddiant NaOH – dim perygl 

Cyffwrdd â’r llygaid / croen.

Llygad: golchi â digonedd o ddŵr tap (10 munud). Croen: golchi â digonedd o ddŵr.

1-bromobwtan – fflamadwy,perygl iechyd difrifol, peryglus i’r amgylchedd dŵr.

Gall gynnau pan fo’n agos at wresogydd Bunsen.  

Cyffwrdd â’r llygaid a’r croen.

Llygad: golchwch â digonedd o ddŵr – cysylltwch â meddyg. 
Croen: golchwch â sebon a dŵr. Diffoddwch fflamau gyda phlanced dân