Cemeg

10. Astudio adwaith ‘cloc ïodin’

 • 00:39 Pam mae’n bwysig i gadw pob cyfaint yr un fath? 
 • 00:55 Pam nad yw’n bwysig bod yn fanwl gywir wrth fesur hydoddiant y startsh? 
 • 01:02 Gyda beth mae’r hydrogen perocsid yn adweithio? 
 • 01:08 Beth sy’n cael ei gynhyrchu wrth i’r hydrogen percosid adweithio? Pa adwaith arall sy'n digwydd?
 • 01:17 Pam mae’r lliw wedi newid?
 • dŵr wedi’i ddad-ioneiddio ar gael

 • stopwats

 • 4 x silindr mesur 10 cm³

 • piped safonol (cyfeintiol) 25 cm³ a llenwydd diogelwch 

 • bwred 50.0 cm³ a thwmffat

 • clamp a stand 

 • 5 x fflasg gonigol 250 cm³

Perygl Risg Mesur rheoli

0.1mol dm-3 hydoddiant H2O2

Cyffwrdd â’r llygaid / croen

Llygad: Golchwch â digonedd o ddŵr tap (10 munud)

Croen: Golchwch â digonedd o ddŵr

1mol dm-3 hydoddiant H2SO4

Cyffwrdd â’r llygaid / croen

Llygad: Golchwch â digonedd o ddŵr tap (10 munud)

Croen: Golchwch â digonedd o ddŵr

0.1mol dm-3 hydoddiant KI

Cyffwrdd â’r llygaid

Llygad: golchwch â digonedd o ddŵr tap (10 munud) / Croen: golchwch â digonedd o ddŵr

0.005mol dm-3 Na2SO3
(ond yn cynhyrchu SO2 – gwenwynig)

Cyffwrdd â’r croen

Golchwch â dŵr.
Osgoi mewnanadlu’r nwy o’r hydodddiannau – symud i’r awyr iach.
Cysylltwch â meddyg pan fo problemau anadlu