Cemeg

07. Mesur newid enthalpi adwaith yn anuniongyrchol

 • 00:22 Pam ddim defnyddio bicer gwydr fel calorimedr? 
 • 00:42 Pam aros ychydig cyn mesur tymheredd? 
 • 01:00 Pam mae'n bwysig cael y thermomedr ar lefel llygad? 
 • 01:07 Pam mae'n bwysig mesur tymheredd HCl ar gyfer y cyfnod cychwynnol hwn?
 • 01:31 Pam defnyddio ffoil i orchuddio'r calorimedr?
 • 01:35 Pam mae’n bwysig parhau i droi’r cymysgedd?
 • 01:41 Pam mae'n bwysig cadw'r ffoil yn ei le wrth fesur y tymheredd?   
 • 01:49 Pam mae’r tymheredd yn gostwng? I ble mae’r gwres yn mynd?
 • 01:58 Pam mae’n bwysig ail-bwyso’r bad pwyso?
 • 02:10 Pam mae’n bwysig i allosod yn ôl i’r pwynt  cymysgu (3 munud) ac nid mesur ΔT o’r pwynt 3 munud a 30 eiliad?
 • clorian ddigidol 3 lle degol ar gael (2 le degol o leiaf)

 • thermomedr

 • calorimedr syml

 • piped safonol (cyfeintiol) 25.0 cm³ a llenwydd diogelwch 

 • stopwats

 • sbatwla

 • bad/cwch pwyso 

Perygl Risg Mesur rheoli

Hydoddiant 2 mol dm-3 HCl

Cyffwrdd llygaid a croen

Llygad: Golchwch gyda dŵr tap (10 munud)

Croen: Golchwch yn drylwyr gan ddefnyddio dŵr tap

MgCO3 & MgO sych

Cyffwrdd llygaid 

Llygad: Golchwch gyda dŵr tap (10 munud)