Cemeg

06. Titradu dwbl

  • 00:22 Pam nad yw’r ddau ddangosydd yn cael eu hychwanegu ar y dechrau?
  • 00:30 Pam defnyddio ffenolffthalein yn gyntaf?
  • 00:33 Pam mae’n bwysig peidio ysgwyd y fflasg mwy na sydd angen ei wneud?
  • 00:46 Pam mae teilsen wen yn ddefnyddiol?
  • bwred 50 cm³ a thwndis / thwmffat

  • clamp a stand bwred 

  • piped fwlb/safonol 25 cm³ gyda llenwad diogelwch       

  • 2 x fflasg gonigol 250 cm³

  • teilsen wen

Perygl Risg Mesur rheoli

0.1mol dm-3 hydodddiant HCl

Cyffwrdd â’r croen

Golchwch y llygad yn dda gyda llawer o ddŵr. 

Hydoddiant cymysg NaOH/Na2CO3

Cyffwrdd â’r llygaid a’r croen.

Golchwch y llygad yn dda gyda llawer o ddŵr

Trochwch y croen â llawer o ddŵr. 

Dangosydd ffenolffthalein. 

Fflamadwy, gwenwynig iawn, perygl iechyd difrifol, cyrydol, peryglus i’r amgylchedd dŵr

Osgowch fflamau noeth 

Dangosydd methyl oren

Fflamadwy, gwenwynig iawn, perygl iechyd difrifol, cyrydol, peryglus i’r amgylchedd dŵr

Osgowch fflamau noeth