Cemeg

05. Titradu am yn ôl

 • 00:24 Pam mae’n bwysig malu’r sglodion calchfaen yn bowdr?
 • 00:31 Pam mae’n bwysig peidio â thalgrynnu mesuriadau?
 • 01:06 Pam mae gwresogi’r cymysgedd yn helpu?
 • 01:16 Pam gadael i’r cymysgedd gyrraedd tymheredd yr ystafell?
 • 01:23 Pam mae’n bwysig bod y NaOH yn cael ei safoni?
 • clorian ddigidol 3 lle degol (2 le degol o leiaf)

 • pestl a morter 25 cm³

 • fflasg gonigol 250 cm³

 • plât poeth / Baddon dŵr poeth / Gwresogydd Bunsen

 • bwred 50 cm³ a thwndis / thwmffat 

 • clamp a stand bwred

 • fflasg gonigol 250 cm³

 • teilsen wen

Perygl Risg Mesur rheoli

0.1mol dm hydoddiant NaOH

Dim perygl

-

0.1mol dm-3 hydoddiant HCl

Dim perygl

-

Dangosydd ffenolffthalen

Fflamadwy - Cyffwrdd â fflam noeth  

Osgowch fflamau noeth