Cemeg

03. Defnyddio titradiad i baratoi halwyn hydawdd

 • 00:26 Pam mae cyffwrdd waliau’r fflasg â chwythell y biped yn achosi peth o’r hylif i adael?
 • 00:57 Pam mae’r dangosydd yn troi’n binc?
 • 01:30 Pam mae’n bwysig tynnu’r twndis/twmffat i ffwrdd
 • 01:33 Pam ei bod yn bwysig cael gwared o’r swigod aer o chwythell y fwred? 
 • 02:08 Pam mae’n bwysig i chwyrlio’r fflasg?
 • 02:25 Pam mae’n bwysig peidio ychwanegu rhagor o asid ar ôl i’r hydoddiant droi’n ddi-liw 
 • 02:40 Pam mae’n bwysig peidio â thalgrynnu mesuriadau wrth gyfrifo? 
 • 02:50 Pam mae’nbwysigpeidio ag ychwanegu’rdangosydd y tro hwn?
 • 02:54 Pam mae’nbwysigychwanegu’n union yr un cyfaint o asid yr ail dro? 
 • 03:09 Pam mae’n bwysig ei wresogi’n araf? 
 • 03:09  Pam nadanweddir y dŵrigyd? 
 • bwred 50 cm³

 • twndis/twmffat

 • llenwydd piped a phiped 25 cm³

 • fflasgiau conigol 100 cm³

 • dysgl anweddu wydr Pyrex

 • hydoddiant NaOH 0.1 mol dm-³ 

 • hydoddiant HCl 0.1 mol dm-³ 

 • dangosydd ffenolffthalen

Perygl Risg Mesur rheoli

0.1 mol dm-3 hydoddiant NaOH

Cyffwrdd llygaid a chroen

Llygad: golchwch â dwr tap (10 mun)

Croen: trochwch â dŵr tap

0.1 mol dm-3 hydoddiant HCl

Cyffwrdd llygaid a chroen

Llygad: golchwch â dwr tap (10 mun)

Dangosydd ffenolffthalein

Gwenwynig iawn, perygl iechyd difrifol, cyrydol, peryglus i’r amgylchedd dyfrol.

Osgowch fflamau noeth