Cemeg

02. Defnyddio dadansoddi ansoddol i adnabod sylweddau anhysbys

 • 20 Tiwb profi
 • rhesel tiwbiau profi 

 • 5 diferydd
 • hydoddiannau’r halwynau canlynol, wedi’u labelu ar hap A-Dd:

  • Ba(NO3)2
  • Pb(NO3)2
  • MgSO4
  • KI
  • Na2CO3
  • Zn(NO3)2
Perygl Risg Mesur rheoli

Hydoddiant bariwm nitrad

Dim perygl

-

Hydoddiant plwm(II) nitrad(V)

Perygl difrifol i iechyd os cyffyrddir â’r croen.

Golchwch y croen yn drylwyr.