Bioleg

31. Ymchwilio i amrywiad di-dor mewn rhywogaeth

  • 00:36 A oes arwyddocâd ystadegol i’r gwahaniaeth rhwng y cymedrau?
  • 00:41 Beth mae unrhyw wahaniaeth yn y cymedrau yn ei ddweud wrthych am y ddau sampl?
  • riwl mewn mm

  • 15 o ddail eiddew o ddau safle gwahanol e.e. 15 sy'n tyfu mewn haul llachar a 15 sy'n tyfu yn y cysgod.

Perygl Risg Mesur rheoli

Alergedd planhigion

Adwaith alergaidd

Gwisgwch fenig