Bioleg

30. Arbrawf i arddangos arwahanu genynnau

  • 00:28 Pa gymhareb Fendelaidd sydd agosaf i liwiau’r cnewyll rydych chi wedi arsylwi arnyn nhw?
  • 00:30 A oes arwyddocâd ystadegol i’r gymhareb o ffenoteipiau cnewyllun a arsylwyd?
  • india corn Zea mays

Perygl Risg Mesur rheoli

Dim

-

-