Bioleg

29. Gwneud lluniadau gwyddonol o gelloedd o sleidiau wedi'u paratoi o antheri

  • 00:20 Sut ydych chi'n sicrhau bod eich llun yn gymesur?
  • microsgop

  • sleid o doriad ardraws drwy anther

Perygl Risg Mesur rheoli

Sleid wydr

Mae gwydr wedi torri yn finiog

Dechreuwch ffocysu gan ddechrau gyrda'r gwrthrychiadur agosaf at y sleid ac yna symudwch i ffwrdd o'r llwyfan gan ddefnyddio'r rheolydd ffocws. Os torrir y cyfarpar, ysgubwch a chael gwared o’r gwydr wedi torri, yn ofalus.