Bioleg

28. Dyrannu blodau sy’n cael eu peillio gan y gwynt a gan bryfed

  • 00:22 Faint o sepalau a phetalau sydd gan eich blodyn?
  • 01:08 Pa wahaniaethau strwythurol ydych chi’n arsylwi arnynt, rhwng y blodyn sy’n cael ei beillio gan bryfed a’r blodyn sy’n cael ei beillio gan y gwynt?
  • blodyn sy’n cael ei beillio gan bryfed

  • blodyn sy’n cael ei beillio gan y gwynt

  • teilsen wen

  • gefel fain

  • cyllell llawfeddyg

  • chwyddwydr

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr ar deilsen wen, gan wyro i ffwrdd o’r corff

Alergedd paill

Tisian a llygaid coch

Cymrwch feddyginiaeth gwrth-alergedd cyn gwneud gwaith ymarferol os mewn perygl.