Bioleg

26. Dyrannu aren mamolyn

  • 00:27 A yw’r aren wedi’i gorchuddio â braster?
  • 00:37 A oes unrhyw bibellau gwaed neu’r wreter wedi eu cysylltu?
  • aren

  • bwrdd torri

  • cyllell llawfeddyg

  • siswrn

  • gefel

  • lens ar stand

  • arwydryn sleid microsgop

  • microsgop

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg a siswrn

Toriadau i’r croen

Torrwch gan wyro i ffwrdd o’r corff.