Bioleg

25. Ymchwilio i niferoedd a dosbarthiad planhigion mewn cynefin

  • cwadrat â grid neu ffrâm agored 0.25 m x 0.25 m

  • 2 x tâp mesur 10m

  • tâp mesur 20m

  • allweddi adnabod planhigion

Perygl Risg Mesur rheoli

Trin defnydd planhigion – risg o alergedd.

Adwaith alergaidd

Gwisgwch fenig fel y bo’n briodol.