Bioleg

23. Ymchwilio i ffactorau sy’n effeithio ar resbiradaeth mewn burum

 • 01:01 Pam yr ychwanegir hydoddiant swcros i’r daliant burum?
 • 01:12 Pam mae’n rhaid cael pwysyn ar ben y chwistrell?
 • 01:27 Pa nwy sy’n cael ei ryddhau?
 • 01:31 Sut y gallech chi wella manwl gywirdeb yr arbrawf hwn?
 • daliant burum (100g/dm3)

 • hydoddiant swcros (0.4moldm-3)

 • thermomedr

 • dŵr poeth ac oer ar gael

 • bicer 1dm3 i gludo dŵr

 • chwistrell 20cm3

 • pwysyn

 • cafn

 • marciwr

 • rhoden wydr

 • amserydd

Perygl Risg Mesur rheoli

Daliant burum - llidiog i’r llygaid

Cyffyrddiad â’r llygaid

Llygaid: golchwch â dŵr tap (10 munud)