Bioleg

19. Ymchwilio i actifedd dadhydrogenas mewn burum

  • 00:22 Pa foleciwlau sy’n gweithredu fel derbynyddion hydrogen yn ystod resbiradaeth aerobig?
  • 00:41 Sut y byddwch yn addasu'r dull hwn i ymchwilio i actifedd dadhydrogenas mewn burum?
  • dangosydd rhydocs: methylen glas (0.05g/100cm3)

  • daliant burum (100g/dm-3)

  • baddon dŵr 30oC

  • tiwb profi

  • corcyn i’r tiwb profi

  • chwistrell 10 cm3

  • chwistrell 1 cm3

  • stopgloc

Perygl Risg Mesur rheoli

Methylen glas – llidiog i’r llygaid

Cyffyrddiad â’r llygaid

Llygaid: golchwch â dŵr tap (10 munud).

Daliant burum – llidiog i’r llygaid

Cyffyrddiad â’r llygaid

Llygaid: golchwch â dŵr tap (10 munud).