Bioleg

18. Dyrannu calon mamolyn

  • 00:24 A oes unrhyw fraster ar du allan y galon? Beth yw ei swyddogaeth?
  • 0:28 Allwch chi sylwi ar unrhyw bibellau gwaed mawr?
  • 00:52 Beth yw swyddogaeth y rhydwelïau coronaidd?
  • calon oen

  • bwrdd torri

  • cyllell llawfeddyg

  • siswrn

  • gefel

  • rhoden wydr 

Perygl Risg Mesur rheoli

Siswrn / cyllell finiog

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff.