Bioleg

16. Defnyddio potomedr syml i ymchwilio i drydarthiad

 • 00:22 Pam mae’n rhaid i ben y coesyn gael ei dorri dan ddŵr cyn ei gydosod?
 • 00:48 Pam mae Vaseline yn cael ei roi ar uniadau’r potomedr?
 • 01:28 Pa brosesau metabolaidd sy’n defnyddio dŵr?
 • potomedr

 • bicer bach o ddŵr

 • coesynnau planhigyn newydd eu torri (pen wedi'i dorri mewn dŵr)

 • stand clamp

 • siswrn / cyllell finiog

 • stopgloc

 • vaseline

 • tywel papur

 • powlen o ddŵr

Perygl Risg Mesur rheoli

Siswrn / cyllell finiog

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff.