Bioleg

15. Lluniadu cynllun gwyddonol chwyddhad isel o sleid wedi'i pharatoi o doriad ardraws drwy ddeilen

  • 01:32 Beth yw chwyddhad eich lluniad?
  • microsgop

  • sleid o doriad ardraws drwy ddeilen (deugotyledon)

Perygl Risg Mesur rheoli

Sleid ac arwydryn microsgop

Mae gwydr wedi torri yn finiog.

Cymerwch ofal wrth ei ddefnyddio fel nad yw yn torri. Os torrir y gwydr, dylid ei ysgubo a chael gwared o’r gwydr sydd wedi torri, yn ofalus.