Bioleg

14. Dyrannu pen pysgodyn i ddangos y system cyfnewid nwyon

 • 01:02 Pam mae ffilamentau’r tagellau’n edrych yn goch?
 • 01:12 Pam mae’r ffilamentau tagellau angen arwynebedd arwyneb mawr?
 • 01:48 Beth ydy swyddogaeth lamelau’r tagellau?
 • 01:59 Beth ydych chi’n sylwi am ffurfiadau ffilamentau’r tagellau?
 • 02:05 Pam mae ffurfiadau ffilamentau’r tagellau yn bwysig o ran eu swyddogaeth?
 • pen pysgodyn mawr

 • rhoden wydr

 • bwrdd dyrannu

 • sleid microsgop

 • arwydryn

 • siswrn main

 • siswrn mawr

 • microsgop

 • gefel fain

 • dŵr

 • cyllell llawfeddyg fain

 • menig

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg a siswrn

Toriadau i’r croen.

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff.