Bioleg

13. Ymchwilio i niferoedd stomata mewn dail

 • 01:24 Pam ydych chi’n cyfrifo nifer cymedrig y stomata?
 • 01:33 Beth ydy diamedr gwirioneddol y rhan rydych chi’n gallu ei weld mewn mm?
 • 01:42 Beth ydy radiws (r) y rhan rydych chi’n gallu ei weld?
 • 01:46 Beth ydy’r arwynebedd rydych chi’n gallu ei weld mewn mm2 (πr2)?
 • 01:51 Beth ydy nifer cymedrig y stomata i bob mm2?
 • dail

 • teilsen wen

 • gefel fain

 • siswrn main/cyllell llawfeddyg

 • farnais ewinedd clir/glud PVA

 • sleidiau microsgop

 • arwydrau

 • pibed ddiferu

 • dŵr distyll

 • microsgop

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg/siswrn main

Toriadau i’r croen.

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff.