Bioleg

12. Ymchwilio i fioamrywiaeth mewn cynefin

 • 00:28 Pam ydych chi’n defnyddio generadur haprifau i ddewis y cwadrat sydd i’w samplu? 
 • 00:36 Pa rywogaethau yn y cwadrat wnaethoch chi eu henwi?
 • 00:50 Beth oedd indecs Simpson yr ardal?
 • 01:00 Pam ydych chi’n cynhyrfu gwely’r nant?
 • 01:22 Pa rywogaethau wnaethoch chi eu casglu?
 • 01:41 Beth oedd indecs Simpson yr ardal?
 • Beth mae gwerthoedd indecs Simpson’s yn ei ddweud wrthych chi am fioamrywiaeth pob cynefin? 
 • asesu bioamrywioaeth fflora daear

  • cwadrat
  • allwedd adnabod y rhywogaeth dan sylw
  • generadur haprifau neu ddis ag 20 ochr
  • 2 x tâp 20 metr
 • asesu bioamrywiaeth infertebratau

  • rhwyd fonfflat
  • cwadrat
  • allwedd adnabod y rhywogaeth dan sylw
Perygl Risg Mesur rheoli

Alergedd i blanhigion

Adwaith alergedd

Trin cyn lleied â phosibl ar y planhigion neu wisgo menig tafladwy.

Gweithio mewn nant

Risg o lithro

Gwisgwch esgidiau glaw/esgidiau dal dŵr