Bioleg

11. Gwneud lluniadau gwyddonol o gelloedd o sleidiau wedi'u paratoi o antheri'n datblygu i ddangos camau meiosis

  • 00:32 Pa gamau meiosis allwch chi eu gweld ar eich sleid?
  • sleidiau wedi'u paratoi o doriad ardraws drwy anther

  • microsgop

Perygl Risg Mesur rheoli

Sleid wydr - Mae gwydr wedi torri yn finiog.

Toriadau i’r croen.

Dechreuwch ffocysu gan ddechrau gyda'r gwrthrychiadur agosaf at y sleid ac yna symudwch i ffwrdd o'r llwyfan gan ddefnyddio'r rheolydd ffocws. Os torrir y gwydr, dylid ei ysgubo a chael gwared o’r gwydr sydd wedi torri, yn ofalus.