Bioleg

08. Ymchwilio i effaith crynodiad ensym neu swbstrad ar actifedd ensymau

 • 00:29 Pam mae angen i chi falu’r celloedd tatws?
 • 00:54 Sut y byddai olion cell ar y disg yn effeithio ar yr amser i godi?
 • 01:03  Pa nwy sy’n cael ei ryddhau gan yr adwaith hwn?
 • 01:07 Sut mae’r nwy hwn yn effeithio ar ddwysedd y disg papur?
 • 01:07 Pa effaith mae’r newid dwysedd hyn yn ei gael ar yr amser a gymer y disg i godi?
 • 01:09 Sut gallwch chi ddefnyddio'r dull hwn i ymchwilio i effaith crynodiad ensymau (màs y daten a ddefnyddiwyd) neu grynodiad swbstrad (H2O2) ar actifedd ensymau.
 • silindrau tatws wedi’u torri’n ffres

 • pestl a morter

 • tiwbiau sbesimen/tiwbiau profi

 • hydoddiant stoc hydrogen perocsid

 • disgiau papur hidlo

 • gefel

 • stopwats

 • chwistrell

 • dŵr distyll

 • tywel papur

Perygl Risg Mesur rheoli

Hydoddiant stoc hydrogen perocsid – llidiog i’r llygiad a’r croen

Cyffyrddiad â’r llygaid a'r croen.

Llygaid: golchwch â dŵr tap (10 munud). Croen: trochwch â dŵr. Golchwch â dŵr tap (10 munud).

Past ensym tatws – gall achosi alergedd

Gall ensymau gynhyrchu adweithiau alergaidd. Cyffyrddiad â’r llygaid a'r croen.

Llygaid: golchwch â dŵr tap (10 munud). Croen: trochwch â dŵr. Golchwch â dŵr tap (10 munud).