Bioleg

06. Defnyddio betys i ymchwilio i athreiddedd cellbilenni

 • 00:44 Ble yn y celloedd y mae’r pigment betalain yn cael ei storio?
 • 00:55 Beth sy’n digwydd i amsugnedd y colorimedr wrth i fwy o betalain gael ei ryddhau?
 • 01:07 Beth yw’r berthynas rhwng tymheredd a faint o’r betalain sy’n cael ei ryddhau?
 • 01:13 Beth sy’n rhaid digwydd i adeiledd y bilen er mwyn i’r betalain gael ei ryddhau?
 • 01:31 Pa fath o foleciwl yn adeiledd y bilen yw’r mwyaf tebygol o gael ei ddifrodi gan dymheredd sy’n cynyddu?
 • silindrau betys

 • teilsen wen

 • 5 tiwb profi

 • cyllell llawfeddyg

 • dŵr distyll

 • riwl (mm)

 • chwistrell 5cm3

 • bicer 250cm3

 • gefel

 • baddonau dŵr wedi’u gosod ar 25, 35, 45, 55, 65oC

 • thermomedr

 • stopgloc

 • colorimedr a hidlydd glas/gwyrdd (530nm) neu siart lliw

 • cerdyn gwyn

 • rhesel tiwbiau profi

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff, ar deilsen wen neu fwrdd torri.