Bioleg

05. Canfod potensial hydoddyn drwy fesur i ba raddau mae plasmolysis dechreuol yn digwydd

 • 01:03 Pam y mae’r epidermis yn cael ei roi mewn dŵr distyll ar y cychwyn?
 • 01:24 Pam ydych chi’n gadael y stribedi epidermis yn yr hydoddiant trochi am 30 munud?
 • 01:33 Pam ydych chi'n ychwanegu'r un hydoddiant trochi at y stribed epidermaidd ar y sleid?
 • 01:44 Pam y dylech chi blotio unrhyw hylif gormodol ar y sleid?
 • 02:35 Pa grynodiad hydoddiant sodiwm clorid sy’n cynhyrchu plasmolysis mewn 50% o’r celloedd?
 • 02:55 Beth yw potensial hydoddyn yr hydoddiant sodiwm clorid hwn, sy’n hafal i botensial hydoddyn celloedd y winwnsyn/nionyn?
 • teilsen wen

 • gefel fain

 • siswrn main

 • winwnsyn/nionyn coch

 • 5 x dysglau petri 9cm/poteli bach

 • dŵr distyll

 • hydoddiant sodiwm clorid (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mol dm-3)

 • stopgloc

 • sleidiau microscop

 • arwydrau

 • microsgop

 • pibedau diferu

 • tywelion papur

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff, ar deilsen wen neu fwrdd torri.