Bioleg

04. Canfod potensial dŵr drwy fesur newidiadau màs neu hyd

 • 00:40 Pam mae'n rhaid i chi wneud yn siŵr bod yr holl groen tatws yn cael ei dynnu?
 • 01:16 Pa ddull sy’n rhoi’r mesuriadau mwyaf manwl gywir – mesur hyd i 1mm neu fàs i 0.01g?
 • 01:58 Pam y dylid gadael y silindrau yn yr hylif am o leiaf 45 munud?
 • 02:22 Pam ydych chi'n blotio’r silindrau a pheidio pwyso’n rhy galed wrth blotio?
 • 02:28 Pam y defnyddir canran (%) y newid?
 • 02:58 Pa grynodiad hydoddiant sodiwm clorid sydd ddim yn rhoi newid canrannol cymedrig yn yr hyd neu fàs?
 • 03:08 Beth yw ψ meinwe’r daten?
 • llysieuyn e.e. taten

 • bwrdd torri/ teilsen wen

 • tyllwyr corcyn: mae meintiau 3 a 4 yn addas

 • rhoden wydr

 • riwl wedi’i graddio mewn mm

 • clorian (i 0.01g)

 • cyllell llawfeddyg fain

 • gefel fain

 • 5 x tiwb berwi

 • rhesel tiwbiau berwi

 • silindr mesur 50cm3

 • pen marcio

 • dŵr distyll

 • hydoddiannau sodiwm clorid (0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mol dm-3)

Perygl Risg Mesur rheoli

Cyllell llawfeddyg

Toriadau i’r croen

Torrwch am i lawr gan wyro i ffwrdd o’r corff, ar deilsen wen.

Tyllwr corcyn

Toriadau i’r croen.

Gwthiwch i lawr ar deilsen wen neu fwrdd torri.