Bioleg

02. Graddnodi'r microsgop golau ar bŵer isel ac uchel

  • 00:52 Beth yw lled un blewyn mewn unedau sylladur?
  • 00:55 Pa unedau yw’r mwyaf priodol i’w defnyddio?
  • microsgop â sylladur graticwl wedi'i osod arno

  • micromedr archwilio

  • sleid microsgop

  • arwydryn sleid microsgop

  • tywel papur

Perygl Risg Mesur rheoli

Arwydryn sleid microsgop – miniog os yw’n torri

Toriadau i’r croen.

Cymerwch ofal wrth ei ddefnyddio fel nad yw yn torri. Os torrir y gwydr, dylid ei ysgubo a chael gwared o’r gwydr sydd wedi torri, yn ofalus.